Start Projekty Projekty - Omnibus

Projekty

"Młodzi ludzie listy piszą "

 

W ramach projektu edukacyjnego "Młodzi ludzie listy piszą " uczniowie naszej szkoły otrzymali od swoich rówieśników z Wyszkowa oraz Świerczyna kartki świąteczne oraz listy, w których uczniowie opisali swoją rodzinę.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji

Realizator: Zespół Edukacyjny w Brójcach

Zadanie 21. Projekty edukacyjne nakierowane na podnoszenie kompetencji dzieci i młodzieży uczącej się w szkole podstawowej i gimnazjum związane z wyrównywaniem szans

Od września 2017 r. w Zespole Edukacyjnym w Brójcach realizowany jest projekt "SIŁA KOMPETENCJI CYFROWYCH" Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Zespole Edukacyjnym w Brójcach. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

TERMIN REALIZACJI DO 30.06.2019r.

Projektem objęci są uczniowie klas I-VIII ( 200 uczniów), w tym 38 uczniów z Chociszewa, czyli obszaru objętego rewitalizacją.

Do grudnia 2018 r. z zajęć skorzystało 140 uczniów. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki. Mają charakter zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Uczniowie mają zapewniony dowóz i posiłki.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów. W trakcie realizacji projektu uczniowie mają możliwość doskonalenia się z grafiki komputerowej, projektowania strony www, Power Point , ECDL oraz bezpieczeństwa w sieci.

Do tej pory odbyło się :

- 80 godzin z Power Point, 120 godzin z grafiki komputerowej, 40 godzin ECDL, 80 godzin projektowanie strony www, oraz 35 godzin bezpieczeństwa w sieci.

Lucyna Nowak

 

Projekt edukacyjny z języka Angielskiego

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny z j. Angielskiego. Realizacji podjęli się uczniowie klasy II gimnazjum – Daria Bieniaszewska, Mateusz Dobroć, Michał Wośkowiak, Sylwester Raróg i Jakub Banna.  W ramach tego projektu przygotowaliśmy przedstawienie w języku angielskim pt.: „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków  –  „Snow White and the Seven Dwarfs”. Szóstego czerwca odbyła się premiera tego przedstawienia. Na widowni zasiadły dzieci z przedszkola. Dzień później zaprezentowaliśmy się przed uczniami klas 1-4 szkoły podstawowej.  Uważamy,  że projekt udał nam się na piątkę z plusem!

Jakub Banna

 

Projekt edukacyjny „Nasze drogowskazy, czyli jak zachowywać się w szkole”

22-go lutego zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego  „Nasze drogowskazy, czyli jak zachowywać się w szkole”. Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom konsekwencji nieodpowiedzialnych i niepożądanych  zachowań i wskazanie pozytywnych rezultatów zachowań dobrych.

Więcej…

 

Mały Mistrz

Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w tym roku szkolnym udział w projekcie Mały Mistrz. szczegółowe informacje o projekcie na stronie

http://www.malymistrz.pl/

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
Klasy I ze szkół podstawowych, które wyrażą chęć jego realizacji rozpoczną program 1 września 2014 r. Od 2015 r. realizować go będą mogły także klasy II, a od 2016 r. klasy III.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
odliczanie
pozostało do końca wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika