Start Wyprawka szkolna

Rodzice

Drodzy Rodzice !

Burmistrz Trzciela – Jarosław Kaczmarek i Rada Miejska w Trzcielu widząc potrzeby środowiska lokalnego jakim jest Gmina Trzciel, wyszli kolejny raz naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Odczuwalnym efektem tych działań jest podjęcie w styczniu uchwały Rady Miejskiej  w Trzcielu, która znosi opłatę za korzystanie dziecka z opieki przedszkolnej w naszej gminie. Od 1 marca 2019 roku pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzciel jest bezpłatny.

Opłacie podlega tylko korzystanie z wyżywienia w stołówce.

Innym działaniem prorodzinnym oraz prozdrowotnym jest przyjęcie do realizacji Programu Rozwoju Sportu Szkolnego w Gminie Trzciel na lata 2018-2023, który ma na celu promocję zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci  i młodzieży. Dzięki niemu w szkołach podstawowych uczniowie klas II będą mieli bezpłatną naukę pływania, a wszyscy pozostali z klas I-VIII możliwość korzystania z dodatkowych  zajęć sportowo-rekreacyjnych, dzięki którym poprawią sprawność fizyczną, jednoczenie stan zdrowia i jakość  życia (profilaktyka otyłości i nadwagi).

Opracował Kierownik Referatu Oświaty

Zygmunt Czarnecki

 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2018/2019

 

Przedszkole:

 

 1. KINGA OLENDER
 2. ANNA WALOSZEK
 3. DOROTA KAŹMIEROWSKA

 

Szkoła Podstawowa:

 

 1. ANNA ZAWORSKA  - PRZEWODNICZĄCA
 2. HALINA CHABZDA- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 3. MAGDALENA CZEPIRSKA - SEKRETARZ/PROTOKOLANT ZE
 4. AGNIESZKA SZEREMET - SKARBNIK ZE
 5. ANETA BRZEZIŃSKA - CZŁONEK RADY
 6. EWA SIENKIEWICZ - CZŁONEK RADY
 7. ANNA SIEROCIUK - CZŁONEK RADY
 8. ANGELIKA OGRABEK - CZŁONEK RADY
 9. KATARZYNA GAWRYLUK - CZŁONEK RADY
 10. AGNIESZKA BYCZYŃSKA - CZŁONEK RADY
 11. BEATA KAŹMIEROWSKA
 

Stypendium szkolne

INFORMACJA

Urząd Miejski w Trzcielu informuje, że do 15 wrześnie 2013r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie więcej niż 456 zł.(dochody za miesiąc sierpień 2013r.)
Wnioski można pobrać w:
- Zespole Edukacyjnym w Trzcielu,
- Zespole Edukacyjnym w Brójcach,
- Urzędzie Miejskim w Trzcielu (biuro nr 2)
- ze strony internetowej: www.bip.trzciel.pl - zakładka: karty usług publicznych (pomoc socjalna).
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu (biuro nr 2)

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 dofinansowanie zakupu podręczników

W tym roku programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę w:

-   klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-   klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-   klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-   klasie 2 liceum plastycznego,

-   klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej…

 

Podanie Szkoła Podstawowa

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do szkołyPodanie o przyjęcie Dziecka
do Szkoły Podstawowej

Wniosek, klauzula,zgoda_wizerunek

Klauzula - nabór

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
odliczanie
pozostało do końca wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika