Start Wyprawka szkolna

Rodzice

Drodzy Rodzice !

Burmistrz Trzciela – Jarosław Kaczmarek i Rada Miejska w Trzcielu widząc potrzeby środowiska lokalnego jakim jest Gmina Trzciel, wyszli kolejny raz naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Odczuwalnym efektem tych działań jest podjęcie w styczniu uchwały Rady Miejskiej  w Trzcielu, która znosi opłatę za korzystanie dziecka z opieki przedszkolnej w naszej gminie. Od 1 marca 2019 roku pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzciel jest bezpłatny.

Opłacie podlega tylko korzystanie z wyżywienia w stołówce.

Innym działaniem prorodzinnym oraz prozdrowotnym jest przyjęcie do realizacji Programu Rozwoju Sportu Szkolnego w Gminie Trzciel na lata 2018-2023, który ma na celu promocję zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci  i młodzieży. Dzięki niemu w szkołach podstawowych uczniowie klas II będą mieli bezpłatną naukę pływania, a wszyscy pozostali z klas I-VIII możliwość korzystania z dodatkowych  zajęć sportowo-rekreacyjnych, dzięki którym poprawią sprawność fizyczną, jednoczenie stan zdrowia i jakość  życia (profilaktyka otyłości i nadwagi).

Opracował Kierownik Referatu Oświaty

Zygmunt Czarnecki

 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach: 2021/2022

 

 1. AGNIESZKA KACZMARCZYK  - PRZEWODNICZĄCA
 2. KINGA OLENDER- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 3. BEATA KAŹMIEROWSKA - PROTOKOLANT
 4. HALINA CHABZDA - CZŁONEK RADY
 5. ROBERT JÓŹWIAK - CZŁONEK RADY
 6. BEATA JÓŹWIAK - CZŁONEK RADY
 7. JOANNA BUDA - CZŁONEK RADY
 8. ANGELIKA OGRABEK - CZŁONEK RADY
 9. EWA SIENKIEWICZ - CZŁONEK RADY
 10. MARTA NOWAKOWSKA - CZŁONEK RADY
 11. NATALIA GOŁĘBIEWSKA - CZŁONEK RADY PRZEDSZKOLA
 

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do szkołyZgłoszenie dziecka
do Szkoły Podstawowej

Wniosek, klauzula,zgoda_wizerunek

Klauzula - nabór

 

Harmonogram zajęć dodatkowych

Harmonogram zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

Konsultacje

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/22.
Konsultacje odbywają się od godz.16.30


Harmonogram konsultacji

05.10.2021

09.11.2021

07.12.2021

03.03.2020

04.01.2022

01.03.2022

10.05.2022

Zebrania z rodzicami

21.09.2021

04.01.2022

07.06.2022

 


odliczanie
pozostało do wakacji
Pogoda
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości