Start Aktualności Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Brójcach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Brójcach

Czytajmy i słuchajmy wszyscy razem,
przenieśmy się tam, gdzie nas jeszcze nie było,
w krainę naszych cudownych marzeń
choćby miało to być tylko jedną chwilą.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych. 
Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. 
Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa i bibliotek szkolnych  i pedagogicznych.

W ramach w/w projektu nasze przedszkole od marca do grudnia 2022 r. systematycznie realizuje zaplanowane działania na ten rok szkolny. W projekcie biorą  udział wszystkie grupy przedszkolne, a nauczyciele wybierają i realizują zagadnienia dostosowując je do możliwości oraz zainteresowań  dzieci. Od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się, że wniosek złożony przez naszą placówkę do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dofinansowanie, rozpoczęliśmy wspólnie zastanawiać się, jakie nowe książki należałoby kupić do naszego przedszkola. Po konsultacjach z rodzicami jak   i nauczycielkami utworzono wykaz książek, który został zakupiony do przedszkola w marcu tego roku.  Od września kontynuujemy kolejne działania projektu. Dzięki współpracy z naszą biblioteką szkolną grupa „ Pszczółek ”, „Smerfów” oraz „ Słoneczek” cyklicznie uczestnicy w spotkaniach czytelniczych na terenie biblioteki. Nasi wychowankowie zapoznają się tam z wybranymi wierszami znanych autorów baśni, wierszy m.in. Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Hans Christiana Andersena,  Braci Grimm. Słuchają wybranych przez siebie bajek, wykonują do nich baśniowe ilustracje. Ponadto w każdej sali powstał przyjazny dzieciom „Kącik czytelniczy”, gdzie każde dziecko w wolnej chwili może obcować z wybraną przez siebie książką.  Systematycznie i z dużym zaangażowaniem odwiedzają nas także absolwenci naszego przedszkola, którzy przynoszą ze sobą ciekawą literaturę i czytają ją dzieciom.

Mamy nadzieję, że udział naszych przedszkolaków w tym projekcie zaowocuje w przyszłości tym, iż nasi „przyszli uczniowie”  chętnie będą sięgać po wartościowe dzieła literatury polskiej jak  i światowej. Jesteśmy świadome, że wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby. I to jest głównym założeniem naszych wspólnych działań . W kolejnych latach będziemy dalej rozwijać nasze działania promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków.

Nauczycielki przedszkola w Brójcach

Pogoda

odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości