Start Aktualności Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego internetu.

Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego internetu.

Komenda Powiatowa Policja w Międzyrzeczu zachęca do udziału w konkursie na MEM profilaktyczny dot. przeciwdziałania przemocy.
W ramach obchodów  Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizuje Konkurs na MEM profilaktycznydotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy dla uczniów klas VI-VIII szkółpodstawowych województwa lubuskiego.
Celem konkursu jest ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń w Interneciei możliwościom przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „MEM-u”(„MEM” - termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika),rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorówczy forów internetowych),
który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy.
Konkurs rozpoczyna się 9 lutego 2021 roku. Prace należy przesłać do 26 lutego.
Komisja konkursowa do 5 marca 2021 r. oceni prace biorąc pod uwagę zgodność treści MEM-u z założeniami konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na MEM oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne MEM-u (możliwość wykorzystania w czasie kampanii medialnych).Autorzy prac, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji
w Gorzowie Wlkp.
Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie  powyższych informacji wśród młodzieży, umieszczenie informacji na stronach
internetowych szkół, portalach społecznościowych.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są poniżejW razie pytań zapraszam do kontaktu.
st.sierż. Urszula Zawadzka
Zespół ds.Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
Wydziału Prewencji KPP Międzyrzecz


odliczanie
pozostało do końca wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika