Start Projekty Mały Mistrz

Mały Mistrz

Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w tym roku szkolnym udział w projekcie Mały Mistrz. szczegółowe informacje o projekcie na stronie

http://www.malymistrz.pl/

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
Klasy I ze szkół podstawowych, które wyrażą chęć jego realizacji rozpoczną program 1 września 2014 r. Od 2015 r. realizować go będą mogły także klasy II, a od 2016 r. klasy III.
odliczanie
pozostało do końca wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika