Start Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Rodzicom, przedstawicielom organizacji współpracującym ze szkołą oraz pracownikom i uczniom za udział w procesie ewaluacji.

Wynik ewaluacji zewnętrznej w Gimnazjum - http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000016772129.pdf

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej - http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000007196125.pdf

Pogoda

odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości