odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika