Start Podręczniki 2020/21

Podręczniki

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2019-2020:

Szkolny zestaw podręczników w pełnej wersji dostępny jest w sekretariacie Szkoły

KLASY I-III

KLASY IV-VIII

Podręczniki do religii rodzice kupują we własnym zakresie zgodnie ze swoją wolą.

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL