Start Podręczniki 2021/22

Podręczniki

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021-2022:

Szkolny zestaw podręczników w pełnej wersji dostępny jest w sekretariacie Szkoły

KLASY I-III

KLASY IV-VIII

Podręczniki do religii rodzice kupują we własnym zakresie zgodnie ze swoją wolą.

odliczanie
pozostało do wakacji
Pogoda
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości