Start Podręczniki 2022/23

Podręczniki

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2022-2023:

Szkolny zestaw podręczników w pełnej wersji dostępny jest w sekretariacie Szkoły

KLASY I-III

KLASY IV-VIII

Podręczniki do religii rodzice kupują we własnym zakresie zgodnie ze swoją wolą.

Pogoda

odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości