Start Kalendarz r. szkol. 2020/21

Kalendarz 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny trwa od 01.09.2019 do 25.06.2021r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 25.06.2021r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna          23.12.2020 - 31.12.2020r.

ferie zimowe - 04.01. - 15.01.2021r.

wiosenna przerwa świąteczna 01.04 - 06.04.2021r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

25-27.05.2021 z wyjątkiem klas VIII

12-13.11.2020

04-05.05.2021

04.06.2021

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Terminy egzaminów ósmoklasistów

- język polski         - 25 maja 2021r. (wtorek)

- matematyka        - 26 maja 2021r. (środa)

- język obcy nowożytny   - 27 maja 2021r. (czwartek)

 

 

język polski
15
kwietnia 2019 r.
(poniedziałek
)
godz. 9
:00
odliczanie
pozostało do końca wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika