Start Kalendarz r. szkol.2022/23

Kalendarz 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny trwa od 01.09.2021 do 23.06.2023r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 23.06.2023r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna         23 - 31.12.2022r.

ferie zimowe - 30.01 - 12.02.2023r.

wiosenna przerwa świąteczna 06.04 - 11.04.2023r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022

02.11.2022

02.05.2023

26.05.2023

23-25.05.2023 z wyjątkiem klas VIII

09.06.2023

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Terminy egzaminów ósmoklasistów

- język polski         - 23 maja 2023r. (wtorek)

- matematyka        - 24 maja 2023r. (środa)

- język obcy nowożytny   - 25 maja 2023r. (czwartek)

 

 

język polski
15
kwietnia 2019 r.
(poniedziałek
)
godz. 9
:00
Pogoda

odliczanie
pozostało do wakacji
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości