Start Kalendarz r. szkol. 2020/21

Kalendarz 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny trwa od 01.09.2019 do 25.06.2021r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 25.06.2021r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna          23.12.2020 - 31.12.2020r.

ferie zimowe - 04.01. - 15.01.2021r.

wiosenna przerwa świąteczna 01.04 - 06.04.2021r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

25-27.05.2021 z wyjątkiem klas VIII

12-13.11.2020

04-07.05.2021

04.06.2021

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Terminy egzaminów ósmoklasistów

- język polski         - 25 maja 2021r. (wtorek)

- matematyka        - 26 maja 2021r. (środa)

- język obcy nowożytny   - 27 maja 2021r. (czwartek)

 

KALENDZRAZ PRACY DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZECIEL NA ROK SZKOLNY 2019/20

l.p

Termin

Nazwa placówki

1.

Dni wolne

02.11.2018; 31.12.2018; 02.05.2019

Przedszkole Bajkowe w Trzcielu;

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

2.

Przerwa wakacyjna

24.06.2019 do 26.07.2019

Przedszkole Bajkowe w Trzcielu;

3.

Przerwa wakacyjna

29.07.2019 do 30.08.2019

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

 

język polski
15
kwietnia 2019 r.
(poniedziałek
)
godz. 9
:00
BiP

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL