Start Kalendarz r. szkol. 2021/22

Kalendarz 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny trwa od 01.09.2021 do 24.06.2022r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 24.06.2022r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna         23 - 31.12.2021r.

ferie zimowe - 17 - 30.01.2022r.

wiosenna przerwa świąteczna 14.04 - 19.04.2022r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2021

12.11.2021

7.01.2022

02.05.2022

24-26.05.2022 z wyjątkiem klas VIII

17.06.2022

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Terminy egzaminów ósmoklasistów

- język polski         - 24 maja 2022r. (wtorek)

- matematyka        - 25 maja 2022r. (środa)

- język obcy nowożytny   - 26 maja 2022r. (czwartek)

 

 

język polski
15
kwietnia 2019 r.
(poniedziałek
)
godz. 9
:00
odliczanie
pozostało do wakacji
Pogoda
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości