Start Kalendarz r. szkol. 2019/20

Kalendarz 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny trwa od 02.09.2019 do 26.06.2020r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych  - 26.06.2020r.

Terminy ferii

zimowa przerwa świąteczna          23.12.2019 - 31.12.2019r.

ferie zimowe - 27.01. - 07.02.2020r.

wiosenna przerwa świąteczna 09.04 - 14.04.2020r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

21-23.04.2020 z wyjątkiem klas VIII

14.10.2019

31.10.2019

02.01.2020

03.01.2020

12.06.2020

Dni zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Terminy egzaminów ósmoklasistów

- język polski         - 21 kwietnia 2020r. (wtorek)

- matematyka        - 22 kwietnia 2020r. (środa)

- język obcy nowożytny   - 23 kwietnia 2020r. (czwartek)

 

KALENDZRAZ PRACY DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZECIEL NA ROK SZKOLNY 2019/20

l.p

Termin

Nazwa placówki

1.

Dni wolne

02.11.2018; 31.12.2018; 02.05.2019

Przedszkole Bajkowe w Trzcielu;

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

2.

Przerwa wakacyjna

24.06.2019 do 26.07.2019

Przedszkole Bajkowe w Trzcielu;

3.

Przerwa wakacyjna

29.07.2019 do 30.08.2019

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

 

język polski
15
kwietnia 2019 r.
(poniedziałek
)
godz. 9
:00
BiP

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL