Start

Aktualności

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Od listopada 2021r. uczniowie klasy II  biorą udział w realizacji programu ,,Przyjaciele Zippiego” Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Zajęcia  pomagają rozpoznawać dzieciom własne uczucia i uczy jak o nich rozmawiać, jak mówić to co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić przepraszam, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze zmianą i stratą (także czyjąś śmiercią), jak adaptować się do nowych sytuacji i jak pomagać innym. Program obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części tematycznych. Kanwą każdej części jest czytane przez nauczyciela i wzbogacone ilustracjami opowiadanie, do którego odwołujemy się w trakcie ćwiczeń i zabaw. Bohaterowie opowiadań to grupa przyjaciół, którzy przeżywają różne przygody, które mogą przytrafić się każdemu dziecku. Na przykładzie tych sytuacji nauczyciel rozmawia z dziećmi, omawiając różne zachowania i możliwości działania. W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia, rysują, odtwarzają scenki i wymyślają różne sposoby poradzenia sobie z trudnościami, jakie je spotykają. Inspiracją do rozpoczęcia zajęć w klasie II stała się maskotka, która pojawiła się w klasie. To patyczak! Maskotka zrobiona na drutach dzięki uprzejmości jednej z babć ucznia klasy II. W trakcie zajęć dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Można  mieć pewność, że mali przyjaciele Zippiego zakodują sobie pewne ważne pojęcia, a sposób rozwiązania problemów zaświta w głowie w momencie, gdy trzeba będzie zdobyte umiejętności wykorzystać w życiu.

A. Romańska-Ferenc

 

informacja w sprawie rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola w Brójcach oraz zapisy dzieci do
klasy I Szkoły Podstawowej rozpoczną się zgodnie z Zarządzeniem nr 252/2022 Burmistrza
Trzciela w dniu 14.02.2022r.

W pierwszej turze rozpatrywane będą wnioski i zgłoszenia dzieci zamieszkałych
w obwodzie przedszkola/szkoły (Brójce, Stary Dwór, Lutol Suchy, Lutol – Stacja,
Panowice, Łagowiec, Chociszewo). W przypadku wolnych miejsc zostanie
przeprowadzone postepowanie uzupełniające w terminie przewidzianym w harmonogramie.

 

Zarządzenie Burmistrza Trzciela

Zarządzenie Nr 252/2022

Burmistrza Trzciela z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli  i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel.

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082), zarządza się co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel określa się następujące terminy:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom Zespołów Edukacyjny w Brójcach i Trzcielu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzciel i stronach internetowych Zespołu Edukacyjnego w Brójcach i Trzcielu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p

Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagą w postępowaniu rekrutacyjnym

14.02.2022 -23.02.2022r.

16.05.2022 - 20.05.2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2022 - 04.03.2022r.

24.05.2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

07.03.2022r.

25.05.2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

08.03.2022 -25.03.2022r.

26.05.2022 -27.05.2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.03.2022r.

31.05.2022r.

 

Mali odkrywcy

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt "Mali odkrywcy".

 

Rzeka grosza

Akcja RZEKA GROSZA, której celem jest zbiórka "groszy"  na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia chorej na SMA trwa już od 01.09.2021r. i dzięki niej wpłynęło już 71579,93zł. Jak widzimy jest to ogromna kwota. Akcja trwa nadal, aż do zapełnienia zielonego paska na koncie Mai. Grosze nadal można przekazywać do Szkoły. Zachęcamy również do wpłat na konto Mai www.siepomaga.pl/walka-mai

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 123

odliczanie
pozostało do wakacji
Pogoda
BiP

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ECDL

Kronika

Lab. przyszłości